İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Acarsan Holding, gelişen teknoloji ve değişen pazar koşullarında rekabet edebilmenin en önemli aracının "insan kaynağı" olduğu bilincindedir.

Tüm çalışmalarında mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam eder. Ücretlendirme, sosyal yardım ve terfilerde bu doğrultuda gerçekleştirilir.

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürülükteki kanun ve yükümlülükler, fazla mesaide gönüllülük esası dikkate alınır.

Normal ve fazla çalışma ödemeleri kanunlarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermek, kurumsal cezalandırma yapmamak, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz yada zorlamayı tolere etmemek temel ilkelerimizdendir.

Dünya markası olma yolunda; çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları yaklaşımımızın temel direğini oluşturmaktadır.

Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

Politikamız doğrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak temel hedefimizdir.